สามย่านสมาร์ทซิตี้

  • connecting the knowledge
  • connecting the people
  • connecting the future

"Samyan Smart City เป็นเมืองที่น่าอยู่
เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้น สุดท้ายต้องใช้
คนเป็นศูนย์กลาง (people centric)
เพื่อเชื่อมโยงความรู้ และนำไปสู่โลกแห่งอนาคต"

รศ.ดร. จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ

Samyan Smart City
People Centric
Image
Governance
Image
Economy
Image
Living
Image
People
Image
Energy
Image
Mobility
Image
Environment
Image

Smart Governance

Open-mined city as participatory governance
เรียนรู้เพิ่มเติม
Image

Smart Economy

Moving the economy forward by exchanging knowledges, building the Creative & innovation driven-community
เรียนรู้เพิ่มเติม
Image

Smart Living

Build the integrity of well-being lifestyles
เรียนรู้เพิ่มเติม
Image

Smart People

We believe in the PEOPLE, so we create city which support lifelong learning experiences, brighten creativity, greater quality of life in every dimensions and to co-develop our livable city together.
เรียนรู้เพิ่มเติม
Image

Smart Energy

Synergy of renewable and energy efficiency, save energy save the world
เรียนรู้เพิ่มเติม
Image

Smart Mobility

Step up to the top of seamless mobility, connecting people and places
เรียนรู้เพิ่มเติม
Image

Smart Environment

Breathable city, a life worth living
เรียนรู้เพิ่มเติม

3,000,000

passengers / year

Taking sustainability
transportation

(ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2566)

เรียนรู้เพิ่มเติม