Event
|
news
|

PMCU จับมือกสิกรไทยและพันธมิตรจัดโปรเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่าน K+ market

Date

10 Nov 21-10 Nov 21

Location

SAMYAN

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) พร้อมด้วยนายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายขัคคสิทธิ์ วิบูลย์วัธน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ฟู้ดแพนด้า ประเทศไทย เดินหน้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบอาชีพรับส่งอาหาร (Rider) และสนับสนุนกลุ่มคนตัวเล็กที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากวิกฤตโควิด-19 ให้สามารถสร้างรายได้เสริมจากการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) เพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยผลักดันให้สังคมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดเร็วขึ้นในไทย ทั้งยังช่วยลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด

พร้อมกันนั้น ได้ออกโปรโมชันเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านแอป K+ market เพียง 90 บาทต่อวัน สำหรับการเช่ารถ 30 วัน และยังสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ที่สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ H SEM Power Station นำร่องที่ธนาคารกสิกรไทย 12 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ PMCU ยังร่วมเป็นพันธมิตรติดตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ลานจอดรถ CU Sport และสนับสนุนการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้บุคลากรของจุฬาฯ ร้านค้าและวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ของ PMCU ในขณะที่ foodpanda Platform ร่วมโปรโมตส่วนลดค่าเช่ารถ โปรโมชันพิเศษสำหรับ Rider เมื่อเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่าน K+ market

ที่มา : https://mgronline.com

Share

News & Events