news
|

กิจกรรม “ลดโซเดียม ลดเค็ม ลดโรค” ที่ตลาดสามย่าน

Date

28 Nov 23-28 Nov 23

28 พ.ย. 66 คุณสุภาภรณ์ เจริญผล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ให้การต้อนรับคณะจากกรมควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตปทุมวัน ในโอกาสลงพื้นที่ทำกิจกรรม “ลดโซเดียม ลดเค็ม ลดโรค” เพื่อสำรวจและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาหารลดโซเดียม และให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการลดบริโภคเค็ม ณ ตลาดสามย่าน โดยมีการสุ่มตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมทาน โดยใช้เครื่องวัดความเค็ม (CHEM METER)Share

News & Events