news
|

PMCU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีรับมอบหม้อแปลงซับเมอร์ส เจริญชัย เพื่อพัฒนาพื้นที่จุฬาฯ ให้เป็นต้นแบบของ SMART CITY

Date

01 Jan 70-01 Jan 70

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณประสิทธิ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญชัยหม้อแปลง ไฟฟ้า จํากัด คุณนพชัย ถิรทิตสกุล ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีรับมอบหม้อแปลงซับเมอร์ส เจริญชัย “Sustainable Energy Management with IoT based Submersible Transformer” โดยมีคุณกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร คุณชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการพลังงาน และดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่สยามสแควร์ให้เป็นต้นแบบของ SMART CITY รวมถึงการการจัดการความมั่นคงด้านพลังงาน สำหรับนำหม้อแปลงไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้เป็นเมืองทันสมัยไร้สาย ด้วยการนำสายไฟฟ้าและหม้อแปลงลงดินทั้งระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2565 ซึ่งจะทำให้พื้นที่แห่งนี้มีภูมิทัศน์สวยงาม และเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่

ซึ่งสยามสแควร์จะเป็นโครงการนำร่องไร้สายครอบคลุมทั้งหมดกว่า 63 ไร่ ถ้ายกระดับเมืองอัจฉริยะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากนี้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำการขยายผลต่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่มีมากกว่า 1,000 ไร่ เพื่อการพัฒนานำสายไฟลงดินทั้งหมด

Share

News & Events