news
|

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ

Date

01 Jan 70-01 Jan 70

14 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พลตำรวจโท สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจอาคารผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน และกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ณ บริเวณซอยจุฬาฯ 9 ตัดซอยจุฬาฯ 12 (หมอน 46) โดยมี คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และ พลตำรวจตรี สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุม อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

Share

News & Events