news
|
Event
|

PMCU welcomes participants to the CERTIFIED INNOVATION MANAGER: CIM workshop.

Date

06 Sep 18-06 Sep 18

Location

CU Centenary Park

โครงการ “อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รับรางวัล Special Recognition for Public Facility ในงาน “13th Property Guru Thailand Property Awards 2018” ณ โรงแรมดิแอทธินี โดยมีคุณสุรงค์ สุวรรณวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

“อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวถือเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ มีแนวคิดในการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเมือง ภายใต้แนวคิด Green the future ที่ตอบสนองการใช้ชีวิต (Living) ที่ทันสมัย ไม่ได้เน้นเฉพาะเทคโนโลยี แต่เป็นการใช้ชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพื้นที่ออกกำลังกายและกิจกรรมที่ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพชุมชน ลดมลภาวะ เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning) ระหว่างคณาจารย์ นิสิต กับชุมชน นำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตชุมชน (Life Style) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดวัฒนธรรมของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่เร่งรีบ มีศิลปะในการดำเนินชีวิต และเกิดกลุ่มชุมชนที่สนใจสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมอย่างแท้จริง

งาน “Property Guru Thailand Property Awards 2018” เป็นเวทีเฟ้นหานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย

Share

News & Events