news
|
Event
|

PMCU welcomes participants to the CERTIFIED INNOVATION MANAGER: CIM workshop.

Date

22 Mar 18-22 Mar 18

Location

SIAM INNOVATION DISTRICT

22 มีนาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก่อตั้ง “เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม” (Siam Innovation District) ระหว่าง ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทพันธมิตรได้แก่ คุณขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) คุณฐาปน ศิริวัฒนภักดี กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 อาคารสยามสแควร์วัน

เพื่อให้เป็นเวทีสังคมอุดมปัญญาและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยให้สังคมไทยปรับตัวก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะในวงกว้าง


พร้อมกันนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นประธานเปิดงาน “Our Futures 2030” ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสร้างอนาคต สู่ยุค 2030 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ที่บริเวณศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน และทางเชื่อมสถานี BTS สยาม เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อข้ามเวลาไปอยู่ในยุค 2030 ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมรวดเร็ว


Share

News & Events