news
|

PMCU ร่วมกับ PEPSI แถลงข่าว “Pepsi Recycled PET Bottle Campaign” ภายใต้แคมเปญ “สำนึกซ่า กล้าเปลี่ยนเพื่อโลก”

Date

01 Jan 70-01 Jan 70

5 เมษายน 2566 คุณอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และคุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด จัดงานแถลงข่าว “Pepsi Recycled PET Bottle Campaign” เดินหน้าปลุกพลังสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นทางการ ภายใต้แคมเปญสุดว้าว“สำนึกซ่า กล้าเปลี่ยนเพื่อโลก” เพื่อประกาศความพร้อมในการใช้ขวดจากพลาสติกรีไซเคิล 100% (ขวด rPET 100%) เป็นเจ้าแรกในตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งจะวางจำหน่ายภายในเดือนเมษายน 2566 ณ อาคารสยามสเคป สยามสแควร์
 
กิจกรรมแรกภายใต้แคมเปญ “สำนึกซ่า กล้าเปลี่ยนเพื่อโลก” โดยเครื่องดื่มเป๊ปซี่ และ PMCU ในครั้งนี้ จะเริ่มคิกออฟด้วยการติดตั้งถังขยะดีไซน์พิเศษสำหรับใส่ขวด PET โดยเฉพาะ ทั่วบริเวณสยามสแควร์ ตั้งแต่สงกรานต์นี้ – ธันวาคม 2566 และยังได้ “PROXIE” พรีเซ็นเตอร์ของเป๊ปซี่มาร่วมในงานแถลงข่าว เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่วัยซ่าหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกและการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวมขวด PET ใช้แล้วจากประชาชนทั่วไป รวมถึงกิจกรรมและงานอีเว้นต์ต่างๆ ภายในพื้นที่สยามสแควร์ อาทิ งานสงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้าปล่อยจอย ประจำปี 2566 หลังจากนั้นจะนำขวด PET ใช้แล้วที่รวบรวมได้ไปจัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์ในปลายปีนี้
 
คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ในฐานะพันธมิตรหลักของแคมเปญ “สำนึกซ่า กล้าเปลี่ยนเพื่อโลก” กล่าวว่า PMCU ในฐานะผู้บริหารพื้นที่พาณิชย์โดยรอบรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วางแผนพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ในบริเวณสามย่านและสยามให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด ‘SAMYAN SMART CITY’ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคมผสานกับคุณภาพชีวิต ตลอดจนธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตที่ดีและยั่งยืนด้วย 7 แนวคิดหลักหรือ ‘SMART 7’ ประกอบด้วย SMART MOBILITY, SMART ENERGY, SMART LIVING, SMART PEOPLE, SMART GOVERNANCE, SMART ECONOMY และ SMART ENVIRONMENT การจัดการขยะ (Waste Management) ที่ร่วมกับ CHULA ZERO WASTE ซึ่งดำเนินการโดยยึดหลักการลดขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะปลายทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ขณะเดียวกันยังรวมถึงจัดการขยะไม่ให้คงค้างในพื้นที่ เพื่อทำให้ขยะที่จะถูกนำไปกำจัดเหลือศูนย์ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการจัดระบบการแยกขยะอย่างครบวงจร สำหรับกิจกรรมภายใต้แคมเปญ ‘สำนึกซ่า กล้าเปลี่ยนเพื่อโลก’ ที่ร่วมกับทางเป๊ปซี่ในครั้งนี้ นับว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายของ PMCU โดยเฉพาะแนวคิดในด้าน SMART ENVIRONMENT ซึ่งสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมร่วมกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ขยะที่ได้จากการแยกนั้นสามารถนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share

News & Events