News
|

งานแสดงนิทรรศการแฟชั่นโชว์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

ประมวลภาพบรรยากาศงานแสดงนิทรรศการแฟชั่นโชว์ ของ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต MFA (Master of Fine and Applied Arts Program) รุ่นที่ 19 ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
โดยในงานคุณสุวรรณา เหล่าผลเจริญ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) รับมอบช่อดอกไม้จาก รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานในงาน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ PMCU ที่สนับสนุนการจัดงานจนประสบความสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดี
 
สำหรับงานแสดงนิทรรศการแฟชั่นโชว์นี้มาในคอนเซ็ปท์ AWAKENING – The awakening has awakened. ที่พูดถึงโลกยุคใหม่ หลังช่วงการก้าวข้ามวิกฤติโรคระบาดซึ่งส่งผลให้ผู้คนได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่หลากหลาย โดยให้ความสำคัญในเรื่องอัตลักษณ์ตัวตน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น
ขอบคุณภาพจาก:
@bigearth18
@Thaicatwalk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม