News
|

ตลาดสามย่านรับรองด้านมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (Public Restroom Standard for Tourism) ประจำปี พ.ศ. 2565

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

31 สิงหาคม 2565 คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว รับรองด้านมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (Public Restroom Standard for Tourism) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ตลาดสามย่าน โดยมีคุณวาสนา สุขสมัย ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารกิจการตลาดสามย่าน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
 
 
 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม