News
|

ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ แจกอาหารเจในโอกาสเทศกาลกินเจ

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

ภาพบรรยากาศการแจกอาหารเจ ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ โดยมีการแจกตลอดเทศกาลกินเจ ตั้งแต่ 15 – 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  อิ่มเจกันแล้ว เชิญสักการะเจ้าแม่ทับทิม ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พร้อมอิ่มใจได้กุศลกับการแจกอาหารเจ ตลอดเทศกาลกินเจทั้ง 9 วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม