News
|
Event
|

ศิลปะกับแรงบันดาลใจบนฝาท่อ หนึ่งในโครงการ CHULA SMART CITY @สยามสแควร์

วัน

20 Aug 19-20 Aug 19

สถานที่

Siam Square

“ส่วนหนึ่งของโครงการ Smart City
กับโครงการประกวดออกแบบฝาท่อ Fiber optic cable บนพื้นที่สยามสแควร์
เพื่อให้เกิดความสวยงามและสร้างสรรค์”


สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมกับ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงดิน และได้จัดโครงการประกวด “การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ Fiber Optic Cable ของสยามสแควร์” ภายใต้แนวคิดการออกแบบ “ความทันสมัย” ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นสยามสแควร์ และ Smart City ที่มีการพัฒนาพื้นที่สยามสแควร์ โดยนำสายสื่อสารทั้งหมดในพื้นที่สยามสแควร์ลง เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชัญญา ตั้งจิตวินัย คณะสถาปัตยกรรม


โดยแนวคิด แรงบันดาลใจได้รับจากแผนผังเส้นทางของถนนในสยามสแควร์ที่นำมาเชื่อมโยง ประสานกันให้เกิดเรื่องราวและแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน ไม่ว่าจะเป็นคน รับประทานอาหาร คนชอปปิ้ง ร้านค้าริมถนน รถที่ขับผ่าน โรงหนัง นักท่องเที่ยวนักเรียน คนทํางาน และทําให้เห็นว่าสยามสแควร์เป็นสถานที่ที่รวมคนทุกเพศทุกวัยเข้าด้วยกัน มีสีสันที่ สดใสสื่อถึงความสนุกสนานที่เกิดขึ้นภายใน มีการนําโลโก้ของสยามสแควร์มาซ่อนไว้เพื่อให้ดูน่าค้นหาว่าสถานที่นี้คือที่ใด

โดยทางPMCUได้นำแบบที่ชนะเลิศเพื่อไปผลิตจริงเป็นฝาท่อที่อยู่บนพื้นที่สยามสแควร์ สร้างความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็นและเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ ร่วมติดตามหรือชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ที่สยามสแควร์ …..”


#PMCU #สยามสแควร์
#chulasmartcity

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม