News
|

สวนหลวง-สามย่าน จัดยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม ชมการแสดงงิ้ว แจกอาหารเจฟรี ตลอด 3 วัน 3 คืน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 สวนหลวง-สามย่าน สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา (PMCU) ร่วมกับชาวชุมชนสวนหลวง-สามย่าน จัดยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม โดยมีคุณภคทัชช พัศภัคชญช์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีไหว้ ในงานมีพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงงิ้วจากคณะเล่าบ่วงนี้เฮง การแจกอาหารเจด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้มีจิตศรัทธา  งานออกร้าน ช้อป ชิม ชิลล์ อาหาร เครื่องดื่ม ละลานตา ตลอด 3 วัน 3 คืน  พร้อมขอเชิญสักการะขอพรเจ้าแม่ทับทิม ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ
โดยงานวันเฉลิมฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมจัดขึ้นเพื่อสักการะบูชา ขอพร รวมทั้งแสดงความเคารพเจ้าแม่ทับทิม นับเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งต่างมีความผูกพัน เคารพศรัทธาในองค์เจ้าแม่ทับทิม โดยคนในชุมชนต่างสักการะกราบไหว้ขอพรด้านสุขภาพแข็งแรง ค้าขายรุ่งเรือง การงานก้าวหน้า การเงินคล่องตัว การเรียนราบรื่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม