News
|

พิธีลงนามสัญญาโครงการจ้างเหมาติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) บริเวณพื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) ลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาจ้างงานโครงการเหมาติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีการนำสายไฟลงใต้ดินโดยใช้เทคโนโลยีการเป่าสายไฟเบอร์ด้วยลม หรือที่เรียกว่า Air Blow Fiber พื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง บริเวณริมถนนบรรทัดทอง ซอยจุฬาฯ 12 และซอยย่อยอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม