News
|

แถลงข่าวปิดโครงการ “เดอะ ไฟท์เตอร์ โปรเจค” นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่ายของผู้พิการสู้ชีวิต

วัน

29 Jan 20-29 Jan 20

สถานที่

SIAMSQUARE

คุณปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวปิดโครงการ “เดอะ ไฟท์เตอร์ โปรเจค” นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่ายของ 6 นักสู้ชีวิต ผ่านเลนส์กล้องของคุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ Creative Chairman บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด โดยมีคุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุณอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณสุวรรณา เหล่าผลเจริญ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ในฐานะผู้สนับสนุนพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการ คุณเอก เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินนักวาดภาพไร้แขน น้องเบส พีรัช พนาโยธากุล หนุ่มผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม เจ้าของกิจการร้านตัดเสื้อ พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมงานจำนวนมาก ณ LIDO CONNECT ชั้น 1

ซึ่งในงานคุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ Creative Chairman บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด เจ้าของโครงการ ได้ส่งมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่ายให้กับ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย โดยมี คุณสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ รับมอบ

สำหรับนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่ายของ 6 นักสู้ชีวิต จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ LIDO CONNECT ชั้น 1

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม