News
|

ตลาดสามย่าน รับรางวัล “สุดยอดตลาดต้นแบบพรีเมียมมาร์เก็ต (Bangkok Premium Market)” ประจำปี 2565

วัน

25 Aug 22-25 Aug 22

25 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบป้ายรางวัล “สุดยอดตลาดต้นแบบพรีเมียมมาร์เก็ต (Bangkok Premium Market)” ประจำปี 2565 ให้กับตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน โดยมีคุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ(PMCU) รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
 
 
นอกจากตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน แล้วยังมี ตลาดที่ได้รับรางวัลสุดยอดตลาดต้นแบบพรีเมียมมาร์เก็ต (Bangkok Premium Market)” ประจำปี 2565 ดังกล่าวอีก ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี ตลาดบองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค เขตจตุจักร ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา ตลาด Food Villa เขตตลิ่งชัน และ ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
 
 
 
 
 
สำหรับการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตลาด Premium Market ของ กรุงเทพมหานครทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ 2.ด้านคุณภาพอาหาร 3.ด้านผู้สัมผัสอาหาร 4.ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 5.ด้านการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้นทาง สามารถเป็นต้นแบบให้กับตลาดอื่น ๆ ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัย

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม