News
|

CU POP BUS “ ใครๆ ก็ใช้ได้ ” ปรับเส้นทางเดินรถพร้อมรับ NEW NORMAL ผ่านสยามสแควร์ สวนหลวง-สามย่าน และจามจุรีสแควร์

วัน

10 Jun 20-10 Jun 20

รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย (CU POP Bus) ปรับเส้นทางการเดินรถ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป โดยจะให้บริการ 3 สาย ในวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. เส้นทางการเดินรถมีรายละเอียด ดังนี้

1. รถโดยสารฝั่งตะวันออก : จากป้ายหน้าลิโด้ คณะเภสัชศาสตร์ (ถนนพญาไท) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หน้าประตูจุฬาฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาคารจัตุรัสจามจุรี สภากาชาดไทย คณะรัฐศาสตร์ ถนนอังรีดูนังต์ คณะอักษรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และป้ายแยกเฉลิมเผ่า

2. รถโดยสารฝั่งตะวันตก : จากมาบุญครอง ศึกษาภัณฑ์ Stadium One ระเบียงจามจุรี ตลาดสามย่าน U Center ป้ายหน้าคณะนิติศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (ถนนพญาไท) หอพักนิสิตจุฬาฯ และมาบุญครอง

3. รถโดยสารฝั่งคณะแพทยศาสตร์ : จากคณะรัฐศาสตร์ ถนนอังรีดูนังต์ คณะอักษรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กลับรถหน้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ป้ายหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ อาคารแพทยพัฒน์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ CU POP BUS ได้ที่ Facebook : CU POP BUS

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม