News
|

Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT with Craze Cafe ป๊อปอัฟคาเฟ่พลังงานสะอาด 100%

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 คุณสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เครซ คาเฟ่ (Craze Cafe) แบรนด์กาแฟ Specialty & Lifestyle Cafe ภายใต้บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว ‘Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT with Craze Cafe’ ป๊อปอัฟคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% ณ ลาน Outdoor อาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ผู้รักษาการรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานและร่วมแสดงความยินดี โดยมี คุณอุษาพรรณ อินทีวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุภัตรา สีบุญเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมงาน
อาคารจัตุรัสจามจุรี อยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้ ที่มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน การเปิดป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% ที่มีแนวคิดการดำเนินงานเรื่อง Net-Zero ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพความเป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติของสามย่านสมาร์ทซิตี้ให้เด่นชัดขึ้น สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ มีความยินดีที่ได้สานต่อความร่วมมือกับบ้านปู เน็กซ์ นับตั้งแต่มีการติดตั้งโซลูชันพลังงานสะอาดในโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้ ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์รูฟท็อปที่ตลาดและอาคารในบริเวณสามย่าน และระบบ Chilled Water ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ดังนั้น ด้วยความเชี่ยวชาญของบ้านปู เน็กซ์ จึงสามารถส่งมอบโซลูชันพลังงานสะอาดได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อสร้างคุณค่ารอบด้านให้กับสังคม
Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT with Craze Cafe เปิดให้บริการแล้ว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ณ ลาน Outdoor จัตุรัสจามจุรี ทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 – 15:00 น. พร้อมโปรโมชันพิเศษและโปรแกรมสะสมคะแนน Banpu NEXT Token แลกรับเครื่องดื่มฟรี ทุกคนสามารถร่วมกับขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยการดื่มกาแฟในทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม