News
|

PMCU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวชิราวุธวิทยาลัย

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

27 ธ.ค.65 รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยคุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ให้การต้อนรับ คุณเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คุณวีระพจน์ โต๊ะลีบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินวชิราวุธวิทยาลัย และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงาน ณ ห้องประชุม 202 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม