News
|

PMCU ผนึกกำลังพันธมิตร Siam Synergy จัดประชุม หารือ แนวทางรับมือเหตุก่อการร้ายย่านปทุมวัน ร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและรับมือเหตุก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน จัดประชุมหารือแนวทางรับมือเหตุก่อการร้ายและเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้พันธมิตร สมาคมการค้าพลังสยาม (Siam Synergy) ในย่านปทุมวันมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขกับเหตุก่อการร้ายที่คาด ไม่ถึง โดย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) และ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจาราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัทเอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) จัดประชุมซักซ้อมมาตรการจัดการสร้างความปลอดภัยของแต่ละองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนและยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งปัจจุบันเหตุก่อการร้ายมาในรูปแบบใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงดังนั้นการซักซ้อมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเป็นการรวมตัวเพื่อร่วมฝึกซ้อมต่อไปพร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานในการกำกับดูแลของ PMCU ประกอบด้วย สยามสแควร์ / ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน / สยามสเคป / สวนหลวง – สามย่าน / ตลาดสามย่าน / สวนหลวงสแควร์ / Block 28 / CU-Terrace / CU-iHouse / ลิโด้ คอนเน็คท์ และ จามจุรีสแควร์ ร่วมงาน ณ ห้องประชุม Tus Park WHA Block 28 Creative start up village สามย่าน

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม