News
|

PMCU ร่วมกลุ่ม “มาหามิตร” ผนึกกำลังขับเคลื่อน “ปทุมวัน ZERO WASTE” เขตปทุมวันไร้ขยะเดินหน้าสนับสนุนนโยบายกรุงเทพมหานครพร้อมเป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับชุมชม และ กลุ่มธุรกิจ

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

7 มกราคม 2566 กลุ่มมาหามิตร นำโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) เอ็ม บี เค โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ และ อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมแถลงข่าว “ปทุมวัน ZERO WASTE” ตอบรับนโยบายกรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการ “ไม่ เท-รวม” พร้อมรับเป็นต้นแบบการแยกและจัดการขยะในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยมี คุณกอปร ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste และหัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) คุณสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน คุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต คุณอลิสรา ศิวยาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ และคุณนันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายองค์กร มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟซัสทีแนนซ์ (SOS) ร่วมแถลงข่าว ณ Meeting Point ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) กล่าวว่า PMCU ภายใต้โครงการ Samyan Smart City ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของคนในพื้นที่ที่เราดูแลทั้ง 7 ด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการขยะมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลัก “3R” REDUCE – REUSE – RECYCLE ดำเนินการในพื้นที่พาณิชย์ เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการลดและแยกขยะ ร้านค้า ร้านอาหาร มีการคัดแยกขยะทุกประเภทตั้งแต่ต้นทาง แยกขยะเศษอาหารจากร้านอาหารในย่าน ส่งเป็นอาหารสัตว์ นำใบไม้แห้งที่เก็บกวาดได้จากในพื้นที่มาทำปุ๋ยหมักเพื่อวนกลับไปบำรุงต้นไม้ในสวน มีจุดรับขยะกำพร้า เพื่อส่งทำเป็นพลังงานทดแทนให้กับชุมชนและที่ Block 28 ร่วมกับ RecycleDay มีนโยบายการลดการใช้ single use plastic ที่สอดรับกับนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งจะมีการต่อยอดต่อ และพัฒนาการระบบการจัดการขยะในพื้นที่ต่างๆ ของเรา ได้แก่ สยามสแควร์ สยามสแควร์วัน สยามสเคป สวนหลวงสแควร์ Block 28 CU terrace CU iHOUSE U-center ตลาดสามย่าน และ จามจุรีสแควร์ ต่อไป

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม