News
|

PMCU ร่วมกับโครงการนวัตกรรมชุม “บ้านสุขภาพจุฬาฯ” จัดกิจกรรมตรวจวัดสุขภาพชุมชนรอบจุฬาฯ ที่ตลาดสามย่าน

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

25 มีนาคม 2567 สำนักงานจัการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับโครงการนวัตกรรมชุมชน “บ้านสุขภาพจุฬาฯ” โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดกิจกรรมตรวจวัดสุขภาพชุมชนรอบจุฬาฯ ที่ตลาดสามย่าน ด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การวัดความดันโลหิต วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแขนขา ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการภายในตลาดสามย่าน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบของจุฬาฯ
 
 
 
 
 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม