News
|
Event
|
Story PMCU
|

PMCU ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลดขยะพลาสติกในเขตพาณิชย์และเขตการศึกษาของจุฬาฯ

22 มีนาคม 2562 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) พร้อมด้วย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา ดารานักแสดงเจ้าของแอปพลิเคชัน ECOLIFE และน.ส.ณิชา เวชพานิช นิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ ประธานชมรม Chula Zelo Waste ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การดำเนินมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่เขตพาณิชย์ และมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ พ.ศ. 2561 ในงานเสวนาและแถลงข่าวมาตรการลดขยะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ ณ เรือนจุฬานฤมิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

PMCU โดยคุณวรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “PMCU ได้แจ้งนโยบายเรื่องมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ ให้แก่ผู้ประกอบในเขตพาณิชย์ซึ่งอยู่ในการดูแลของ PMCU ไปทั้งหมดเกือบ 2,000 ราย โดยขอความร่วมมือให้ทุกร้านค้าลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตามมาตรการของจุฬาฯ ภายใน พฤศจิกายน 2562 นี้ และการที่ได้แจ้งผู้ประกอบการไว้ล่วงหน้าก็เพื่อให้ทุกร้านค้าได้เตรียมพร้อมในการเตรียมวัสดุที่จะมาใช้ทดแทนถุงพลาสติกต่อไป”

“และเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ 26 มีนาคม 2562 ทาง PMCU ได้เริ่มสร้างการรับรู้เรื่องเรื่องมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในเขตพาณิชย์ ด้วยการจัดกิจกรรม Plastic Bag Free Day ให้งดแจกถุงพลาสติก 1 วัน ในทุกพื้นที่ของ PMCU คือ สยามสแควร์ สยามกิตติ์ สยามสแควร์วัน จามจุรีสแควร์ ตลาดสามย่าน สวนหลวง-สามย่าน สวนหลวงสแควร์ และ CU Terrace CU iHouse ซึ่งได้มีการเผยแพร่ไปทุกสื่อในพื้นที่ และทุกเพจของ PMCU กระทั่งได้รับการตอบรับจากร้านค้าเป็นอย่างดี

ในตอนท้าย คุณวรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ได้กล่าวขอบคุณสื่อต่างๆ ที่มาช่วยกันลดขยะพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน ด้วยการช่วยเผยแพร่กิจกรรม Plastic Bag Free Day ในกลุ่มชาวไทยและต่างชาติ คือเพจ Thailandfans Forum, ECOLIFE, Tobeme TV และ หนังสือพิมพ์ GLOBE เป็นต้น
แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม