News
|

PTTOR “EV Station PluZ” เปิดให้บริการฟรี!! แล้ววันนี้-30 ม.ค.65!! บนพื้นที่ สยามสแควร์ , สวนหลวง-สามย่าน

วัน

03 Dec 21-03 Dec 21

สถานที่

PMCU

 


PTTOR “EV Station PluZ” เปิดให้บริการฟรี!! แล้ววันนี้-30 ม.ค.65!!

บนพื้นที่ สยามสแควร์ , สวนหลวง-สามย่าน

การเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว โออาร์ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคนอกสถานีบริการ ด้วยการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า “EV Station PluZ” ในเขตพื้นที่พาณิชย์ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบอยู่
โดยเลือกทำเลที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่สยามสแควร์, สวนหลวง-สามย่าน

• เขตพื้นที่สยามสแควร์
1. โครงการ SiamScape (อาคารเปิดใหม่) ที่จอดรถ ชั้น 4 จำนวน 4 หัวชาร์จ
2. อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ที่จอดรถ ชั้น 4 จำนวน 3 หัวชาร์จ

• เขตพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน
3.ที่จอดรถใต้อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 หัวชาร์จ
4.ลานจอดรถ CU Sport Zone (ซอยจุฬาฯ 10) จำนวน 3 หัวชาร์จ

โดยจะติดตั้งเครื่องชาร์จรูปแบบ AC Charger 22 kW สามารถชาร์จได้พร้อมกัน 2 หัวจ่าย และ รูปแบบ AC Charger 7.4 kW ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีหัวชาร์จที่สามารถรองรับการชาร์จรถพร้อมกันได้ 3 คัน และรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน “EV Station” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค ทั้งในด้านการค้นหาและนำทางไปยังสถานีชาร์จ การจองเวลาชาร์จล่วงหน้า การเปิด-ปิดหัวชาร์จด้วยตนเอง การชำระเงินออนไลน์ และการตรวจสอบประวัติการใช้งาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อรองรับเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดย โออาร์ พร้อมแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยาย EV Station PluZ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคอย่างดีที่สุด

#PMCU #PTTOR

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม