News
|

SAMYAN SMART CITY “เมืองอัจฉริยะ” สุดล้ำที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็น SMART CITY ให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบ

วัน

30 Apr 21-30 Apr 21

สถานที่

SAMYAN

SAMYAN Smart City “เมืองอัจฉริยะ” สุดล้ำที่สร้างความสุขให้คนทุก Gen

ที่มา : รายการ TNN Tech Reports Weekly

 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม