News
|

ค้นหา Ambassador คนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่” (The Smart City Ambassadors)

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

โอกาสของคนรุ่นใหม่มาถึงแล้ว! ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากส่งเสริมในการพัฒนาเมือง เข้าร่วมการประกวดเพื่อค้นหา Ambassador ภายใต้โครงการ “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่” (The Smart City Ambassadors) พร้อมโอกาสร่วมงานใกล้ชิดกับการทำงานพัฒนาเมือง smart city มืออาชีพ

***กติกาและวิธีการรับสมัคร โครงการ ***
ผู้ที่จะสมัครเป็น Ambassadors ต้องมีคุณสมบัติ เบื้องต้น คือ

– จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
– มีความสนใจงานพัฒนาเมือง รวมถึงความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมือง

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี จะได้เข้ามาร่วมงานใกล้ชิดกับการทำงานพัฒนาเมือง smart city
(เช่น SAMYAN smart city ในกรุงเทพมหานครของ PMCU หรือ smart city ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกกว่า 30 เมือง )

• ระยะเวลารับสมัคร 19 เม.ย. – 21 พ.ค. 2564
• ประกาศรายชื่อคัดเลือก 11 มิ.ย. 2564

กดลิ้งค์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม Http://bit.ly/สมัคร_SmartCityAmbassador

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม