News
|

ตลาดสามย่านจับมือ ธ.ไทยพาณิชย์ พัฒนาสู่โมเดลตลาดไม่ใช้เงินสด แห่งแรกในไทย

วัน

19 Mar 18-19 Mar 18

สถานที่

SAMYAN


ตลาดสามย่าน ในการกำกับดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สานต่อนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่สังคมไม่ใช้เงินสดอย่างต่อเนื่อง ร่วมพัฒนา “ตลาดสามย่าน” สู่โมเดลตลาดสดต้นแบบแห่งโลกอนาคต ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัล มาร์เก็ต 4.0” แห่งแรกของประเทศไทย สร้าง Ecosystem สังคมไม่ใช้เงินสดแบบครบวงจร รองรับการชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ผ่านแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตลาดสามย่านโดยเฉพาะควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพื่อ ตอบโจทย์ ทุกความต้องการด้านการใช้จ่ายของตลาด ร้านค้า และผู้บริโภค โดย พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบรองรับ การให้บริการทั้งด้าน ขารับ-ขาจ่าย กับทุกหน่วยงานฯ ตั้งเป้าภายในสิ้นปี 2561 จะมียอดคิวอาร์โค้ดแม่มณีรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านบัญชี

 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม