News
|

PMCU ร่วมเป็นพันธมิตรติดตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในพื้นที่สามย่าน

วัน

10 Nov 21-10 Nov 21

สถานที่

PMCU

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) พร้อมด้วยนายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายขัคคสิทธิ์ วิบูลย์วัธน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ฟู้ดแพนด้า ประเทศไทย เดินหน้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบอาชีพรับส่งอาหาร (Rider) และสนับสนุนกลุ่มคนตัวเล็กที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากวิกฤตโควิด-19 ให้สามารถสร้างรายได้เสริมจากการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) เพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยผลักดันให้สังคมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดเร็วขึ้นในไทย ทั้งยังช่วยลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม